Nastavení emailového serveru

Níže naleznete technické informace k nastavení serverů příchozí a odchozí pošty.

Příchozí pošta

Pro příchozí poštu je možno zvolit mezi metodou IMAP a POP3. Základní rozdíl je v tom, že v případě IMAP zůstávají zprávy uložené na serveru, u protokolu POP3 se zprávy při stažení ze serveru mazají. Pokud nevíte jakou možnost chcete zvolit, doporučujeme IMAP.

Protokol IMAP

U metody IMAP můžeme zvolit jedno ze dvou následujících nastavení:

Typ STARTTLS
server: mail.ktkadan.cz
port: 143
metoda šifrování: STARTTLS

Typ SSL/TLS
server: mail.ktkadan.cz
port: 993
metoda šifrování: SSL/TLS

Protokol POP3

Typ SSL/TLS
server: mail.ktkadan.cz
port: 995
metoda šifrování: SSL/TLS

Odchozí pošta

Pro odchozí poštu se používá protokol SMTP. Můžeme zvolit jedno ze dvou následujích nastavení.

Protokol SMTP

Typ STARTTLS
server: mail.ktkadan.cz
port: 587
metoda šifrování: STARTTLS

Dále je u tohoto serveru nutné zapnout funkci "SMTP autentifikace" (ověřování uživatelského jména a hesla na SMTP serveru).

Typ SSL/TLS
server: mail.ktkadan.cz
port: 465
metoda šifrování: SSL/TLS

Dále je u tohoto serveru nutné zapnout funkci "SMTP autentifikace" (ověřování uživatelského jména a hesla na SMTP serveru).