Získání MAC adresy PC

Zjištění MAC adresy pomocí oken Windows

Tato metoda zjišťování MAC adresy je jednodušší hlavně v systémech jako Windows Vista a novějších. V těchto systémech se totiž při použí metody s příkazovým řádkem objeví krom vaší síťové karty ještě několik dalších virtuálních adptérů a může být obtížné vybrat správnou MAC adresu. 

1. Na klávesnici stikněte kombinaci kláves „Windows“ a „R“ (stiskněte a držte klávesu Windows a ťukněte na R).

cmd

2. Objeví se nové okno s řádkem, kam můžete psát. Napište do něj následující příkaz "ncpa.cpl" a klepněte na "ok".

Spustit

3. Otevře se okno "síťová připojení". Zde jsou vidět veškerá síťová připojení vašeho počítače. Připojení se může zobrazit víc. Vás zajímá připojení s názvem "Připojení k místní síti". Může u něj být ještě napsáno "Neznámá síť".

Jestliže je okno "síťová připojení" prázné, nemáte nejspíš nainstalovanou síťovou kartu. Jestliže je ikonka připojení šedá, je připojení vypnuté. Klepněte na něj pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberte "povolit".

Správa sítě

4. Klepněte na ikonku "Připojení k místní síti" pravým tlašítkem myši a zvote "stav".

Stav sítě

5. Otevře se nové okno. Tady se postup trochu rozchází podle použitého operačního systému.

Windows XP:

V okně klepněte na záložku "Podpora" a poté na tlačítko "Podrobnosti".

Windows XP

Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

V okně klepněte na tlačítko "Podrobnosti".

Windows Vista,7,8,10

6. Otevřelo se nové okno s výpisem podrobností o síťovém připojení. Najděte hodnotu "fyzická adresa".

Tuto hodnotu nahlašte na hotline KT Kadaň, tel: 731443583.

MAC adresa

Zjištění MAC adresy pomocí příkazového řádku

Poznámka: Obrázky, které zde vidíte jsou z Windows Vista. U ostatních systémů se může vzhled nepatrně lišit, ale vše by mělo být přibližně tak, jak je uvedeno v tomto návodu.

1. Stiskněte zároveň klávesu "Win" a "R".

2. Objevilo se nám okénko s prázdným řádkem. Do řádku napíšeme "cmd". Klepneme na "OK".

přikazový řádek

3. Otevře se černé okénko s příkazovým řádkem. Nevšímáme si ničeho, co je tam napsáno a napíšeme: "ipconfig /all". Stiskneme Enter.

4. Pokud máte správně nainstalovanou síťovou kartu, mělo by se vám ukázat následující obrazovka:

Nás zajímá červeně zakroužkovaná hodnota.

Tuto hodnotu nahlašte na hotline KT Kadaň, tel: 731443583.

IPconfig

Problémy

Po vypsání příkazu "ipconfig /all" se ukázala obrazovka, kde nejsou žádné hodnoty.
Příčina: Nemáte správně nainstalovanou síťovou kartu.

Po vypsání příkazu "ipconfig /all" se ukázalo více adaptérů.
Příčina: Máte v počítači více síťových karet. Vyberte ten u něhož je v řádku "IP adresa" uvedeno číslo 172.16.x.x nebo 10.10.x.x nebo 192.168.100.x.