LG

[MENU] na dálkovém ovládači -> Všechna nastavení -> Kanály - Nastavení a ladění programů

Nastavení -> Automatické ladění:
Vybrat -> kabel
Výběr poskytovatele signálu:  Další provozovatelé

Typ: vyhledávání sítě

Symbolová rychlost: 6900
Modulace: 64 QAM
ID sítě: 10000
Počáteční frekvence: 186000
Koncová frekvence: 186000
Vyhledat pouze digitální
OK -> Start
Zavřít 

Výchozí nastavení na televizoru LG -> Nastavení (Menu) na dálkovém ovládání -> Nastavení (OK) -> Všechna nastavení -> (OK) -> Obecné možnosti -> Restore Factory Defaults (Reset na výchozí nastavení) -> Ano (OK)

Samsung

MENU -> Vysílání (kanál)

Automatické ladění: (nejdříve vyplnit hodnoty – krok 1. a pak ladit – krok 2.)
Anténa: Kabel
Země: česká rep. (PIN 0000 – čtyři nuly)


1. krok) Možnost vyhledávání kabelové sítě

 Počáteční kmitočet: 186000 kHz
Konečný kmitočet: 186000 kHz
Přenosová rychlost: 6900 Ks/s
Modulace: 64 QAM
ZPĚT
2. krok) Automatické ladění: vybrat tečku – > Kabel -> digitální … DALŠÍ

Režim vyhledávání : síť -> Hledat -> OK ( dokončit EXIT)

Tovární nastavení: (modelový rok 2013 a starší) nebo SMART TV v pohotovostním režimu postupně zmáčknout tlačítka: info, menu, mute, power – následně Option (potvrdit OK) a vybrat Factory Reset (potvrdit OK).

 

Philips

Na dálkovém ovládači „domeček“ (nebo tlačítko SETUP pokud je)

Vybrat ikonku ozubeného kolečka – Nastavení (nebo -> Všechna nastavení)
Zvolit – hledat kanály (Instalace antény/kabelu -> hledat kanály)
Znovu nainstalovat kanály (Opak. instalace kanálů) – země česká republika
Kabel DVB-C
Nastavení – Digitální kanály (ZAPNUTO – pouze digitální kanály)
Zvolit NASTAVENÍ
Režim přenosové rychlosti zvolit – Ručně
Přenosová rychlost – 6900
Prohledávání frekvence – rychlé prohledávání (RYCHLÝ)
Potvrdit – HOTOVO (zelené tlačítko)
(po ukončení nastavení a návratu na předchozí krok) – zvolit -> SPUSTIT
Při dotazu na síťovou frekvenci nastavit 186.00 (frekvence sítě -> RUČNÍ)
Krok 1 – ladí DVB-C – cca 3 minuty

Potvrdit – Dokončit (HOTOVO)

Pokud při běžném prohledávání kanálů není nalezen jeden nebo více kanálů, vyberte možnost [Full scan] (Kompletní prohledávání) -> (Velikost frekvenčního kroku – 8 Mhz), (Režim síťové frekvence – Ano), (Síťová frekvence – 186 Mhz), (Volně dostupné)

Po nastavení parametrů stiskněte tlačítko [BACK] na dálkovém ovladači.
Vyberte možnost [Start] a stisknutím tlačítka [OK] na dálkovém ovladači spusťte hledání kanálů

Jak obnovit výchozí tovární nastavení PHILIPS? Nastavení na dálkovém ovládači.
-> Všechna nastavení -> OK. Obecná nastavení -> vyberte tovární nastavení -> OK.

Philips - android TV


MENU => Na dálkovém ovládači „domeček“ 

Vybrat ikonku ozubeného kolečka – Nastavení
Zvolit – Kanály (Instalace antény/kabelu -> zadat PIN – >hledat kanály) => Spustit
Opětovně nainstalovat kanály (Pokročilá reinstalace kanálů) – země ČR (pokud se kanály neuloží výběrem ČR pak je nutno aktualizovat firmware ve vašem TV)
Kabel (DVB-C)
Nastavení – Digitální kanály (pouze digitální kanály)
Vybereme nejdříve – Konfiguraci (provedeme potřebné změny)
– Prohledávání frekvence – rychlé prohledávání
– Velikost frekvenčního kroku – 8 Mhz
– Volně dostupné/kódované – (Volně dostupné + kódované)
– DTT scan – vypnuto
Potvrdit – Hotovo (zelené tlačítko)
(po ukončení nastavení a návratu na předchozí krok) – zvolit -> SPUSTIT
Při dotazu na síťovou frekvenci nastavit 186.00 MHz
Při dotazu na ID sítě nastavte - 10000
Ladění DVB-C – cca 5 minut
Potvrdit – Dokončit (HOTOVO)

Jak obnovit výchozí tovární nastavení PHILIPS? Nastavení na dálkovém ovládači.
-> Nastavení -> OK. Obecná nastavení -> Znovu instalovat televizi -> OK

nebo

Jednotlačítková obnova (One Button Recovery)
One Button Recovery se provádí za pomoci tlačítkového joysticku na boku, spodní či zadní straně televizoru. Lze ji spustit následovně:
 1. Vypněte televizor odpojením od hlavního napájení. (230V)
2. Stiskněte joystick do polohy DOLŮ a držte jej.
3. Zapněte televizor a zároveň držte joystick v poloze DOLŮ.
4. Počkejte, až se spustí proces blikání LED (dioda bude několik sekund rychle za sebou blikat) nebo než se televizor spustí.
5. Pusťte joystick.
6. Televizor se nyní restartuje a znovu spustí první instalační režim.
7. Nyní můžete televizor nainstalovat od začátku

Sharp

[MENU] na dálkovém ovládači -> TV -> Režim tuneru kabelové TV:

Země: česká republika
Kanály: OK
Vyhledat kanály: OK
ATV a DTV: OK
Režim vyhledávání: Přechod
Frekvence (kHz): 186000
Modulace 64QAM
Rychl symb (Ksym/s) 6900
ID sítě 10000
Vyhledat -> OK
Následuje vyhledávání DTV kanálů a pokračuje ve vyhledávání ATV stanic (možno přeskočit).

Novější modely …

[MENU] na dálkovém ovládači -> Nastavení -> Automatická instalace:

Nastavení jazyka -> česky -> OK
Typ -> kabelový -> OK
šifrované stanice [ANO]
metoda vyhledávání [kanál]
počáteční kmitočet [186.0] MHz
ID sítě [10000]
kvadraturní amplitudová modulace [64] QAM
Spustit vyhledávání -> OK
Tovární nastavení lze aktivovat přes položku Nastavení (Setup) -> Nulovat (obnova výchozích továrních nastavení – Reset) -> OK -> ANO

Sony

[MENU] na dálkovém ovládači MENU -> Nastavení -> Nastavení – > Digitální nastavení –> Digitální ladění -> Automatické digitální ladění -> START – kabelové

Rychlé ladění – ID auto – vyhledat podle kanálů (rychlé ladění)
Frekvence: 186 MHz
modulace: 64 (QAM)
symbolrate: 6900 (6.9 Msym/s)
Všechny služby -> START

Panasonic


U starších modelů TV přijímačů (r.v. cca do 2013) bylo potřeba k aktivaci položky DVB-C tuneru mít zvoleno v menu zemi původu -> Finsko. 

Uvedení to továrního nastavení

MENU (na DO) – Nastavení -> Nastavení systému -> expediční nastavení
Potvrdit 3x OK – následně Off/On (tlačítkem na TV)
Vybrat jazyk čeština
Vybrat země FINSKO (region např. Helsinky) – platí pouze u starších modelů cca do roku 2013
Režim vyhledávání – všechny kanály (pokud lze vybrat typ, pak zvolíme DVB-C)
POZOR – vyčkat na první skupinu kanálů a pak přerušit vyhledávání EXIT
Pokud TV přejde na ladění DVB-T a analogu – ihned ukončit – EXIT na DO
Vybrat – DOMÁCNOST
MENU (na DO) -> Nastavení -> Menu ladění DVB-C – > automatické ladění
Režim vyhledávání – všechny kanály
Režim zobrazení – rychlý
Frekvence – 186 MHz
Přenosová rychlost – 6900
ID sítě – 10000
START

Tovární nastavení na televizoru Panasonic -> Menu na dálkovém ovládaci -> Nastavení (OK) -> Systém -> (OK) -> Factory Defaults (tovární nastavení) -> Ano (OK)

Toshiba


Rychlé (první) nastavení

Jazyk: česky
Režim: doma
Země: česká republika
Režim Tuneru: kabel
Režim ladění: DTV
Typ vyhledávání: Rychle
Počáteční frekvence: 186.000 MHz
Koncová frekvence: 186.000 MHz
Modulace:  QAM 64
Rychlost symbolů: 6900 KS/s
ID sítě:   10000
Spustit vyhledávání: OK
Seřazení kanálů: Menu – Nastavení – Nastavení DTV – Kanály (označit OK) – přesunout na požadovanou pozici – OK uložit – exit

Starší modely TV  Toshiba

Volba vstupu přepnout na TV (aby se šlo dostat do menu ladění)

[MENU] na dálkovém ovládači MENU ->

 Země – Jiné (nebo Německo)
Jazyk OSD – Čeština
Režim tuneru – Kabel
Nyní zvolit – Kanály – OK
Automatické vyhledávání – OK
Režim vyhledávání – Plný
Vyhledat – OK (ponechat ladit – trvá cca 30 min), některé modely mívaly problém s kanály se stejným SID u kanálů – řeší nový Firmware.

 

Grundig


[MENU] na dálkovém ovládači -> Zdroj TV signálu-> KABEL:

Země: česká republika
Auto vyhledávání kanálů
Způsob připojení: KABEL
Vyhledávání: DTV (popřípadě DTV & ATV)
Způsob vyhledávání: rychle
Frekvence: 186MHz (uložit)
ID sítě - 10000 nebo auto
Vyhledat -> OK
Pokud chcete obnovit výchozí nastavení GRUNDIG -> Menu na dálkovém ovládání -> Nastavení (OK) -> Vybereme TV -> (OK) -> O aplikaci -> Restore Factory Defaults -> Ano (OK)

GoGEN


Televizní přijímače od roku 2012 obsahují DVB-C tuner. (seznam)

[MENU] na dálkovém ovládači -> Instalace -> OK

 První instalace -> ANO -> OK
Vybrat jazyk -> česky
Země: vybrat  -> česko
Jazyk TXT -> západ
Hledat kódované -> ANO (důležité, aby se naladily všechny kanály)
OK -> spustit hledání  -> spustit automatické -> NE
Zpět na Instalace -> ruční skenovaní kanálů -> OK

Typ hledání -> Digitální kabel
Frekvence: 186 MHz
Modulace:  64 QAM
Přenosová rychlost: 6900
Vyhledání sítě -> Aktivováno
OK -> spustit hledání

SENCOR


[MENU] na dálkovém ovládači -> Nastavení -> Prvotní nastavení – (heslo 0000)

 OSD -> česky
Režim nastavení -> domov
Země: vybrat  -> česky
Typ antény -> kabel
Auto hledání -> DTV
LCN -> vyp. (zap. znamená, že budou TV kanály částečně seřazeny)
START

Typ hledání -> pokročilé
ID sítě: auto
Frekvence: 186000 kHz
Symbolová rychlost: 6900
START -> spustit hledání


Novější modely SENCOR:

[MENU] na dálkovém ovládači -> KANÁL 

 Automatické ladění -> (Enter)
Nastavení ladění
Země: česká rep.
Typ ladění: DTV
Druh ladění: DVB-C
Typ hledání: síťové
ID sítě: 10000 nebo auto
Frekvence: 186000 kHz
Symbolová rychlost: 6900
ENTER -> spustit hledání


Thomson


[MENU] na dálkovém ovládači -> Nastavení -> OK
Režim tuneru -> Kabel

Kanály: OK
Aut. hledání: OK
Země: česká republika – OK
Digital: OK
Režim skenování: Dopředu
Frekvence (kHz): 186000
Modulace 64QAM
Rychl symb (Ksym/s) 6900
ID sítě 10000
Vyhledat -> OK
Exit na DO


JVC


[MENU] na dálkovém ovládači -> Nastavení -> OK

Kanály: OK
Aut. hledání: OK
Země: česká republika – OK
Digital: OK
Režim skenování: Dopředu
Frekvence (kHz): 186000
Modulace 64QAM
Rychl symb (Ksym/s) 6900
ID sítě 10000
Vyhledat -> OK
Po ukončení hledání (cca 3 min) Exit na DO
RESET do továrního nastavení:

[MENU] na dálkovém ovládači -> Nastavení -> Reset (OK)

Reset shop (heslo 1234)
Počáteční nastavení -> Česky -> OK
Země -> Česká republika -> OK
Režim tuneru -> Kabel
Typ kanálů -> Digitální
Vyhledat kanály -> Vyhledat


Finlux


[MENU] na dálkovém ovládači -> Instalace -> OK
První instalace -> (potvrdit OK) -> First time installation (vybrat – Česky) -> OK
První instalace:

Země  Česko
Typ hledání – Pouze digitální (nebo dle potřeby)
Jazyk TX  – Západ
Hledat zakódované – ANO
Spustit hledání -> OK
Domácí režim -> OK
Automatické hledání -> NE

Pokračujte tlačítkem [MENU] na dálkovém ovládači -> Instalace -> OK

Ruční skenování kanálů -> OK
Typ vyhledávání -> Digitální kabel
Frekvence -> 186.000 MHz
Modulace -> 64 QAM
Přenosová rychlost -> 6900
Vyhledávání sítě -> Aktivováno
Spustit hledání -> OK
Nyní vyčkat cca 2min (přijímač ladí dle tabulky NIT všechny TV kanály)
Po naladění začne automaticky hrát.

BLAUPUNKT


[MENU] na dálkovém ovládači (DO) -> Automatické ladění -> OK

Země: česká republika
Typ ladění: DTV (jen digital)
Typ DAT: DVB-C
Druh scanování: Vyhledávaní NIT
ID sítě: 10000
Frekvence (kHz): 186000
Modulace: 64QAM
Rychl symb (Ksym/s):  6900

Vyhledat -> OK
Po ukončení hledání (cca 3 min) Exit (Back) na DO


ChangHong


– MENU -> reset tovární nastavení
– vybrat jazyk OSD -> česky -> OK
– Kabel -> OK
– rychlý seznam

Frekvence 186 MHz
ID – automaticky nebo 10000
Symbolová rychlost – automaticky nebo 6900
Zaškrtnout všechny kanály
Typ služby – všechno (DTV)
ENTER -> OK -> OK

Hisense


Počáteční nastavení jde v linii Jazyk -> Místo určení -> EULA (licenční podmínky) -> síť (LAN/Wi-Fi). Menu nastavení s laděním na volbě Kanál. Do menu vstoupíte přes ikonu s ozubeným kolečkem na dálkovém ovladači.
– V dalším kroku přistoupíme k ladění některého z trojice základních tunerů. U volby „Typ dat“, tedy pro ladění (DTV) -> DVB-C tuneru si vybereme filtry pro „Všechny“ programy v „Režimu“ ladění digitální televize (DTV).  Třídění podle LCN -> vypnuto

Frekvence                    -> 186000 kHz
Modulace                     -> 64 QAM
Přenosová rychlost     -> 6900


TCL


– MENU -> Nastavení -> Režim tuneru -> Kabel

Automatické hledání       … -> OK
Země – Česká republika  … -> OK
Digital                            … -> OK
Režim skenování     -> Dopředu 
Frekvence                 -> 186000 kHz
Modulace                   -> 64 QAM
Přenosová rychlost     -> 6900
ID sítě                        ->  10000
Vyhledat                     -> OK
Výchozí nastavení na televizoru TCL -> Menu (Domu) na dálkovém ovládaci -> Nastavení (OK) -> Úložište a reset -> (OK) -> Factory Defaults (reset továrních dat) -> Smazat vše -> (zadání PINu, zadejte 1234) (OK) -> Ano (OK)

ORAVA


[MENU] na dálkovém ovládači -> vyhledat položku „Obnovení továrního nastavení“ -> OK (vyčkat)

vybrat jazyk OSD -> česky -> OK
výběr režimu -> Domácí mód -> Ano
DVB Vyberte typ -> DVB-C -> OK
DVB-C nabídka skenování -> změnit (šipkou doprava) na Sken typ -> Síťové skenování
-Frekvence 186 000
-ID – 10000 nebo auto
– Modulace:  64 QAM
-Symbolová rychlost – 6900

OK
Typ ladění  (šipkou dolů) vybrat -> Česká republika -> OK 
vyčkat na dokončení naladění kanálů (cca 4 min)